You are here

PINO Alat

PINO Alat
PINO Alat
Šifra:
7692
Cijena:34,80 €
Prosjek: 6 (1 glas)

Set Alat svojim bogatim sadržajem prilagođen je dječijoj igri koja zahtijeva stimulativnu fizičku i socijalnu sredinu. Preko igre u kojoj se koristi alat za male majstore, podstiče se razvoj i usavršavaju čulna opažanja djeteta, zadovoljava se prirodna potreba radoznalosti djeteta u odnosu na svijet koji nas okružuje. Igračka Alat omogućava uključivanje novih nestruktuiranih materijala, koji navode na istraživanje i rješavanje praktičnih problema. Dok se igra dijete stvara situaciju pod svojom kontrolom, što omogućava individualno napredovanje u savladavanju vještina neophodnih za manipulisanje sa alatom. Oslanja se na predhodna iskustva iz igre i poistovećuje ih sa onim što je videlo u realnim situacijama iz svog okruženja. 

Igračka podstiče na kreativnost i maštu, a u grupi omogućava bolju interakciju i kooperativnost među djecom.Igra sa alatom pruža bezbroj mogućnosti, jer djecu navodi na igre uloga, gde oni mogu ući u ulogu majstora (vodoinstalatera, automehaničara, električara...), trgovca (prodavca alata i sličnih stvari), ulogu tate (popravke po kući) i sl. Manipulišući alatom iz ovog seta dijete razvija sitnu motoriku, koordinaciju pokreta i razvija vještinu komuniciranja sa drugom djecom. Omogućeno mu je da eksperimentiše, improvizuje, oslobođeno je od pravila i mogućnosti greške, što ga opušta i daje mu osjećaj zadovoljstva. Kroz fantaziju oslobađa svoja osjećanja i izražava sebe.

 

Dimenzije: 
31 x 13,5 x 15,5 cm
Preporučen uzrast: 
3 +

Slični proizvodi: