You are here

PINO Slagalica Emocije - Dječak

Pino Slagalica Emocije Dječak
Šifra:
5483-2
Cijena:5,80 €
Prosjek: 6 (1 glas)

Upoznaj osjećanja - upoznaj sebe i drugare sa Pino Slagalicom Emocije - Dječak.

  • prepoznavanje osjećanja i razvoj empatije
  • pomoć pri socijalizaciji
  • razvoj fine motorike i logičkog razmišljanja
  • povezivanje u cjelinu
  • 16 elemenata
  • kvalitetno drvo, fina obrada
  • čvrsta podloga za slaganje

Pino Slagalica Emocije - Dječak je slagalica podijeljena u četiri dijela, od kojih se svaki sastoji od četiri pazle. Sastavljene pazle čine ilustracije osnovnih osjećanja. Ljutnja, sreća, tuga i strah predstavljeni su simpatičnim likovima dječaka, a ispod svake sastavljene ilustracije nalazi se emotion sa istim osjećanjem.

Na sredini igračke se nalazi drveni krug, čijim se okretanjem otvara polje sa emotikonom- emocijom ilustracije koju treba slagati.

Pino Slagalica Emocije - Dječak je veoma korisna za prvo upoznavanje dijeteta sa osnovnim emocijama, njihovim značenjem i odražavanjem u društvu. Upoznavajući se sa njima, dijete bolje upoznaje ljude i međuljudske odnose. Razumijevanje osnovnih emocija čovijeka kod dijeteta budi empatiju i uči ga da iste prepoznaje i kod sebe, da ih razvija ili koriguje.

Igračka je namijenjena dijeci najmlađeg uzrasta, koji stiču prva znanja o emocijama i veoma je značajna za razvoj socijalizacije.

Pored edukativnih osobina, ova igračka utiče i na razvoj fine motorike, razvija logičko mišljenje, povezivanje i slaganje u cjelinu.

Višestruke akcije koje zahtijeva igračka Pino Slagalica Emocije - Dječak, učiniće vašeg malog dječaka zainteresovanim i zadubljenim u igranje svakoga dana.

 

Za vašu malu djevojčicu izaberite Pino Slagalicu Emocije - Djevojčica.

Dimenzije: 
22 x 22,5 x 0,8 cm
Preporučen uzrast: 
18 m +

Slični proizvodi: