You are here

PINO Activity kocka

PINO Activity kocka
PINO Activity kocka
PINO Activity kocka
Šifra:
7708
Cijena:44,00 €
Prosjek: 6 (4 glasova)

Aktivity kocka je podijeljena na više cjelina. Svaka cjelina je poseban stimulans i obezbjeđuje razne mogućnosti individualizovanog oblika rada. Pogodna je i ako imate djecu različitog uzrasta jer je tempo učenja primjeren pojedincu. Svaka aktivnost pospješuje koncentraciju i polako osvešćuje logičke postupke. Dijete uvijek ponovo uči i to na nov način.

Lavirint sa perlicama osmišljen je tako da daje mogućnost djetetu da ih pomijera krivolinijski i spiralno. Perle su u obliku geometrijskih figura, pa djeca uočavaju njihove karakteristike u prostoru. Aktivno u procesu učenja, dijete razvija fizička saznanja o geometrijskim oblicima i linijama (boja, oblik, veličina, tvrdoća…) i logička saznanja (osobine do kojih je dijete došlo rješavajući neki problem).

Preko računaljke može se kod djeteta inicirati formiranje pojma broja. Ona mu pruža da prođe sve faze u savladavanju brojanja - dijete prvo broji premiještanjem predmeta koje broji, zatim njihovim dodirivanjem, nakon čega prstom pokazuje ono što broji i na kraju uspijeva da prebroji samo posmatranjem. Uspjeh u učenju sabiranja i oduzimanja zavisi  od metode koja je upotrebljena i od broja ponavljanja. Upravo računaljka obezbjeđuje sve uslove za pravilno savladavanje ovih operacija.

Jedna strana kocke je osmišljena tako da dijete kroz igru uvede u numeričku simbolizaciju. Sa jedne strane dijete će da se trudi da prebroji tačan broj ilustrovanih elemenata, a sa druge strane vidjeće kako se piše cifra koja pokazuje brojnost tih elemenata. Na ovoj strani dijete će uspjeti da uoči i brojevni niz, kao i da dođe do zaključka da pri brojanju, broj koji je poslednji izbrojan, ustvari predstavlja ukupan broj izbrojanih elemenata.

Lavirint sa cvjetovima poslužiće za vježbanje finih pokreta, koordinacije oko ruka, a zatim i za podsticanje intelektualnog razvoja uz malu intervenciju odraslog.

Na tabli za pisanje dijete će otkriti da svojim pokretima može da ostavlja tragove. To će mu biti zabavno, pa ukoliko mu ponudite krede i sunđer, koristiće ih stalno i tako vježbati pokrete žvrljanja, kasnije pisanja i crtanja.​

Dimenzije: 
19 x 19 x 19 cm
Preporučen uzrast: 
18 m +

Slični proizvodi: