You are here

Igre uloga

PINO Alat

PINO Alat

Set Alat svojim bogatim sadržajem prilagođen je dječijoj igri koja zahtijeva stimulativnu fizičku i socijalnu sredinu. Preko igre u kojoj se koristi alat za male majstore, podstiče se razvoj i usavršavaju čulna opažanja djeteta, zadovoljava se prirodna potreba radoznalosti djeteta u odnosu na svijet koji nas okružuje.

41,70 €
PINO Doktorski set

PINO Doktorski set

Igračka koja podstiče dječiju kreativnost i maštu, utiče na emocionalni razvoj i pomaže djeci da se oslobode straha od odlaska kod ljekara. Kroz ovu igru uloga djeca stiču nova znanja o zanimanjima odraslih, uče nove pojmove i riječi i razvijaju socijalne vještine.

18,70 €