You are here

Igre uloga

Samo u igrama uloga dijete ima priliku da razvija urođenu empatiju – saosećanje pomoću kog kasnije, tokom života, može da razumije i osjeća druge ljude. A saosećanje je važan preduslov za uspostavljanje kvalitetnih odnosa u ljudskoj zajednici bilo koje vrste.

Kroz igre uloga podstiče se dječija kreativnost i razvija mašta, uče se novi pojmovi i riječi, razvija spretnost ruku, stiču i proširuju znanja o zanimanjima ljudi, a prije svega, dijete se uči da bude maštovito i da na pravi način izražava svoja osjećanja.

Pino Set Saobraćajni znaci

Pino Set Saobraćajni znaci

Naučite prve saobraćajne znakove kroz igru!

13,10 €
PINO Alat

PINO Alat

Set Alat svojim bogatim sadržajem prilagođen je dječijoj igri koja zahtijeva stimulativnu fizičku i socijalnu sredinu. Preko igre u kojoj se koristi alat za male majstore, podstiče se razvoj i usavršavaju čulna opažanja djeteta, zadovoljava se prirodna potreba radoznalosti djeteta u odnosu na svijet koji nas okružuje.

31,60 €
PINO Doktorski set

PINO Doktorski set

Igračka koja podstiče dječiju kreativnost i maštu, utiče na emocionalni razvoj i pomaže djeci da se oslobode straha od odlaska kod ljekara. Kroz ovu igru uloga djeca stiču nova znanja o zanimanjima odraslih, uče nove pojmove i riječi i razvijaju socijalne vještine.

18,00 €